Вопросы и ответы

Подача на гражданство ЧР

Вопрос

Добрый день,

Собираю документы для подачи на гражданство, и узнал о ситуации что могут возникнуть проблемы если были долги по ВЗП и социалке. Одному из знакомых пришел вот такой ответ:
"Z podkladů založených do spisu, konkrétně z vyúčtování pojistného na veřejné
zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, vyplynulo, že
jste v posledních třech letech před dnem podání žádosti (březen 2020 - březen 2023)
vždy nehradil platby pojistného na zdravotní pojištění řádně, tj. včas a ve stanovené
výši, čímž Vám vznikaly nedoplatky a s nimi související penále. V květnu 2021 vznikl
nedoplatek ve výši 9.572 Kč, v březnu 2022 pak nedoplatek ve výši 7.413 Kč s tím,
že v období od prosince 2021 do června 2022 bylo na Vašem účtu u zdravotní
pojišťovny po celou dobu evidováno dlužné pojistné, které bylo uhrazeno až
20. 7. 2022. Ze sdělení Pražské správy sociálního zabezpečení dále vyplynulo, že
jste v rozhodném období pravidelně nehradil ani pojistné na důchodové pojištění,
v důsledku čehož Vám rovněž vznikaly nedoplatky a opakovaně Vám vznikalo
nemalé penále. Výše citovanou podmínku tak nelze považovat za splněnou."

У меня была похожая ситуация в 2022 году, я когда открыл ичо то первые 4 месяца не платил взп и социалку, потом все покрыл и в итоге заплатил штраф 1185 крон за социалку и 635 за взп, могут ли так же к этому придраться как в случае с моим знакомым ?

Спасибо.
— Антон Валенкевич

Ответ

Здравствуйте, Антон!

Закон ЧР о гражданстве предусматривает, что гражданство не может быть выдано иностранцу, который за последние три года допустил серьёзные нарушения законодательства о налогах и сборах, в том числе и несвоевременно оплачивал социальное и медицинское страхование.

Из описанной Вами цитаты следует, что Ваш знакомый несколько раз за эти решающие три года нарушение допустил, что МВД в совокупности считает серьёзным нарушением. Поэтому его предупредили, что гражданство ему не дадут.

В Вашем случае Вы не платили взносы в течение 4 месяцев. Такое нарушение тоже вполне может быть трактовано как серьёзное, но не обязательно. Многое зависит от чиновника, расматривающего Ваше заявление.

Тем не менее заранее настраиваться на неполучение гражданство не надо. Как придёт время, подайте. А там время покажет.
Дмитрий Рождественский
Решено