Вопросы и ответы

Смена цели пребывания

Вопрос

Добрый день.

подскажите, пожалуйста.

приехала в Чехию 8 лет назад на студиум.

потом поменяла тип пребывания на přechodný pobyt vzdáleného rodinného příslušníka. Сегодня была на ОАМП, чтобы подать заявление на рабочую визу. Мне работница зрушила переходный побыт, вклеила выездни приказ, который сразу аннулировала и приняла заявление о рабочую карту. И сказала что на пмж года предыдущие не засчитаются.

подскажите пожалуйста так ли это. спасибо
— Darja Ipatova

Ответ

Здравствуйте.

Это не так. Закон прямо говорит, что для ПМЖ считаются и время, которое Вы пребывали как член семьи гражданин ЕС.

§ 68

(2) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítávají

a) doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu, není-li dále stanoveno jinak,

b) doba pobytu v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu,

c) doba předchozího pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu včetně doby, po kterou bylo vedeno řízení o žádosti, na základě které bylo povolení k přechodnému pobytu vydáno, pokud

1. bylo cizinci na žádost podle § 87f odst. 5 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo
Дмитрий Рождественский
Архив