Předvolání

Антоан спросил/ла 2 года назад
Здравствуйте,
На датовой схранке получил это писмо.
Я в Германии на работе до сентебря месяца и не могу приехат в суд.
Что нужно сделать в этом случае.
Мне непонятно что такое «zastoupený opatrovníkem»
» Předvolání
Ve věci:
žalobkyně: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069
sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
zastoupená advokátkou JUDr. Kateřinou Perthenovou
sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové
proti
žalovaným: 1. AB Trade Company s.r.o., IČO 04126106
sídlem Na Václavce 179/38, 150 00 Praha 5
2. Antoan Vardiyski, narozený 8. 8. 1968
bytem Na Václavce 179/38, 150 00 Praha 5-Smíchov
zastoupený opatrovníkem Mgr. Blankou Stará
bytem Jaromírova 789/2, 128 00 Praha 2 — Nusle
o 158.916Kč s příslušenstvím
se nařizuje jednání
na den 25. 5. 2021 v 10:30 hod.
u Obvodního soudu pro Prahu 5 v místnosti jednací síň č. 18, V. patro, Hybernská 18, Praha 1.
K uvedenému jednání jste předvolána jako účastník řízení (žalovaná). «


1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 2 года назад
Здравствуйте.
Предположу, что опатровника Вам назначили, чтобы он представлял Ваши интересы, так как Вас не смогли найти.
Даже, если Вы не можете приехать на суд, Вы можете уполномочить любое лицо представлять Вас по доверенности. Доверенное лицо так же может изучить дело.