přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU

Вопросы и ответыРубрика: Questionspřechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU
Olena спросил/ла 3 года назад
Здравствуйте, я живу в Чехии почти 5 лет (все время přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU) из них первый 3.5 года в браке с гражданином Чехии. После развода были отношения с гражданином Чехии и адвокат посоветовал после года совместной жизни поменять имя rodinného příslušníka в документах вместе с информированием о разводе и оплатой штрафа за не информирование вовремя. Адвокат посоветовал так сделать из-за того, что цель пребывания еще нельзя было изменить ‘»v případě rozvodu manželství je možné změnit účel pobytu po 2 letech nepřetržitého pobytu na území, pokud manželství trvalo déle jak 5 let;»
Сейчас с молодым человеком расстались. Подскажите, что предпринять? Я являюсь студенткой. Огромное спасибо за Ваше время и ценные советы.

1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 3 года назад
Здравствуйте. Не нужно вам менять никакое имя:
Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, pokud

c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné a

1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území,

2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území povolen pobyt nejméně 1 rok,