Potvrzeni o zdanitelných příjmech

Вопросы и ответыPotvrzeni o zdanitelných příjmech
Anton спросил/ла 2 года назад
Добрый день . За прошлый год сменил несколько работодателей. Сейчас один из них тянет выдачей Potvrzeni o zdanitelných příjmech. Вечно находит какие причины перенести на попозже . Написал ему официальный запрос через датову схранку. Есть какой-то срок в течении которого он должен предоставить Potvrzeni o zdanitelných příjmech ?  Куда можно пожаловаться в случае , если опять начнут затягивать время ?и на какие параграфы закона можно ссылаться ?
Большое спасибо за ответ

1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 2 года назад
Здравствуйте. Работодатель обязан выставить такое подтверждение в срок 10 дней. Можете сослаться на § 38j zákona o daních z příjmu:
(3) Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová.