Občanství ČR, podmínka 7

Вопросы и ответыObčanství ČR, podmínka 7
Тамила спросил/ла 1 год назад
Добрый день, 
вопрос по подтверждению о доходах для гражданства. Большую  часть времени из 10 лет пребывания финансово  обеспечивали родители. Можно ли это каким-то образом показать, чтоб выполнить необходимые условия prokázání příjmů? Например   čestné prohlášení от родителей? Если да, какую форму оно должно иметь. Хотелось бы подробно уточнить этот пункт. Заранее большое спасибо. 
С наступающим Вас! 

1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 1 год назад
Здравствуйте, Тамила.
Согласно закону доходы для гражданства необходимо доказывать не на всё время пребывания в Чехии, а за последние три года. О предыдущем периоде Вы можете упомянуть в биографии. (
7) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu5) nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu6) tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let.
Если же родители Вас обеспечивали и в последние три года, то следует объяснить, в связи с чем (например, учёба), и показать каким именно образом это происходило. Если, например, они Вам дали карту к своему счёту, то četsné prohlášení родителей + движение средств по карте.