Občanství CR

Alex Kovach спросил/ла 4 года назад
Супруга подалась на гражданство в том году, МВ остановило процесс из-за неуспешной побытовой контролы (приходили 3 раза днем когда все на работе и один раз вечером — никого не застали)
Просят вот что
* vyjádření žadatelky k výsledku pobytových kontrol provedených hlídkou
cizinecké policie,
* doklady prokazující vedení společné domácnosti s manželem dle § 15 odst. 1
písm. e) zákona o státním občanství České republiky, včetně čestného
prohlášení manžela žadatelky o vedení společné domácnosti s úředně
ověřeným podpisem manžela žadatelky.
Нужна помощь грамотно сформулировать ответ на 1 и ответ на 2

1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 4 года назад
Здравствуйте.
Присылайте výsledek pobytových kontrol provedených hlídkou cizinecké policie на dr@lawhelp.cz