Документы на продление ВНЖ

Вопросы и ответыРубрика: QuestionsДокументы на продление ВНЖ
Рина спросил/ла 5 лет назад
Добрый день! Ситуация такая, ностры пока нет, поэтому поступить в ЧВУТ,  как планировалось не получается в этом году. Хочу продлиться по языковым курсам http://www.sjs.cz/pomaturitni-studium.html. У меня виза D/VC/24/-/. На курсах сказали, что надо узнавать в полиции насчет возможности продления. На консультацию в полицию надо записываться и какие документы для консультации необходимы?

1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 5 лет назад
Добрый день. Ни полиция, ни МВД консультации не проводят. Если у вас виза, вклеенная в паспорт, — с целью обучения (studium). Это означает, что вы можете просить ВНЖ только на том же основании, например, для обучения в университете. Как правило, неуниверситетские языковые курсы для этой цели не подходят. В данном случае статус студента этих курсов регулируется какой-то выглашкой, но полагаю, что этого недостаточно. Понятие studium определяет § 64 закона о пребывании иностранцев:

§ 64
Studium
(1) Studiem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení), a studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole),
b) účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou, nebo účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy,
c) stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, stipendijního programu Evropské unie nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky,
d) odborná praxe určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,
e) odborná praxe a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 30 let nebo dobrovolnická služba, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu ministerstvem nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,
f) výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv.

Так как указанные курсы не подходят ни под одну из перечисленных в параграфе категорий, полагаю, что есть опасность того, что в разрешении на ВНЖ с целью обучения будет отказано.
Порекомендовал бы вам записаться на аналогичные курсы, как те, по которым вы получили визу типа 24, а не рисковать с sjs.