Добрый день.

Вопросы и ответыДобрый день.
Владимир спросил/ла 4 года назад
Прошу Вас разяснить.Proti tomuto citovanému rozhodnutí podal účastník řízení dne 04.03.2019 prostřednictvím svého
zmocněného právního zástupce Mgr. Petra Cilínka včasné odvolání.
Vzhledem k tomu, že správní orgán po vyhodnocení tohoto odvolání dospěl k názoru, že v daném
případě není na místě, aby správní orgán své rozhodnutí dle § 87 SŘ zrušil, a nadále trval na
původním rozhodnutí, postoupil tak dne 12.03.2019 spis dle § 88 odstavce 1 zákona č. 500/2004
Sb. odvolacímu orgánu tj. Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3 PSČ
130 51.
nprap. Petr .ТО что аппеляцию отклонили это я понял.Но не ясно это все или они передали мою аппеляцию еще в какой то орган для рассмотрения. С уважением Владимир.

1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 4 года назад
Уважаемый Владимир.
Исходя из цитаты, что вы ымне прислали, у вас имеется адвокат Mgr. Petr Cilínek. За всеми разъяснениями следовало бы обращаться к нему.
В качестве исключения: здесь написано, что апелляция передана апелляционному органу для рассмотрения.