Расторжение договора об аренде

Вопросы и ответыРубрика: QuestionsРасторжение договора об аренде
0 +1 -1
Владислав Товт спросил 2 года назад

Здравствуйте. Перед расторжением договора об аренде квартиры я обнаружил в договоре следующий абзац:
V případě, že bude nájem ukončen před uplynutím sjednané doby nájmu z důvodu na straně nájemce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku součtu aktuální výše měsíčního nájemného a měsíční úhrady na náklady na plnění spojená s užíváním bytu sjednaných v ustanovení článku III. této smlouvy, s tím, že je pronajímatel oprávněn čerpat část smluvní pokuty z jistoty.
Подскажите, является ли это необычной формулировкой стандартной трёхмесячной výpovědní lhůty или же мне придётся платить 3 месяца проживания + 3 месяца штрафа за досрочное расторжение?

1 ответ
0 +1 -1
Дмитрий Рождественский Админ. ответил 2 года назад

Добрый день.
Для точного ответа на вопрос нужно прочесть целый договор, который вы можете прислать на dr@lawhelp.cz.
Отдельно это похоже на формулировку о дополнительном штрафе, который противоречит закону, а следовательно, обязанности платить не возникает. Ещё раз подчеркну, что это предварительный ответ, а для полного ответа нужно изучить договор.