Работа

Viktoriia спросил/ла 3 года назад
Добрый день!! Подскажите пожалуйста, приехали с Украины  по 3 месячной визе на работу. На данный момент у нас испытательный срок 1 месяц. Чуть ли не с первого дня нас работодатели пугают тем что мы не выполняем сумасшедшую норму и поэтому нас могут уволить. Скажите пожалуйста так ли это и если можно статью из закона ЧР.  И по каким другим причинах нас могут уволить. За ранее спасибо 


1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 3 года назад
Здравствуйте. И работник, и работодатель имеют право расторгнуть трудовой договор в испытательный срок без объяснения причин.
Zákoník práce.
§ 66

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější