Работа

Анна спросил/ла 4 года назад
Добрый день! 
Подскажите, пожалуйста, нужно ли человеку оформлять разрешение на работу, если  цель визы ostatní, обучение проходит в jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, которая находится в реестре, указанном министерством. 
На úřad práce, сказали, что из-за цели визы ostatní, я не имею право работать. В законе о запрете работы с целью визы ostatní, не нашла пункта. Была бы рада, если вы смогли мне помочь, привести пункт из закона, где это указано. Так как мнение юристов различаются. 
 
§ 98
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince:
j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),
(§ 5)
d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku,        
С уважением,
Анна       

1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 4 года назад
Здравствуйте.
Я согласен с вашей точкой зрения и считаю, что вы имеете право работать, обучаясь в такой языковой школе.