предпринимательская виза

Вопросы и ответыпредпринимательская виза
Mino спросил/ла 1 год назад
После окончания магистратуры перешел на dlouhodobz pobyt za ucelem hledani zamestnani. Собираюсь переходить на dlouhodoby pobyt za ucelem podnikani. Хотел только узнать на какой срок ee выдают? 
Среди документов требуется prostredky k pobytu. Можно ли ее сравнить со справкой с банка о наличии средств, как обычно подают при dlouhodoby pobyt za ucelem studia?
Спасибо


1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 1 год назад
Здравствуйте. dlouhodoby pobyt za ucelem podnikani выдают максимально на срок 2 года.
Справку из банка в качестве доходов не принимают. Принимают только подтверждённые доходы от предпринимательской деятельности.Цитата с сайта МВД:
jde-li o příjmy z podnikání (např. ze živnosti, podíly společníků v.o.s. či komplementářů k. s. na zisku) – platební výměr daně z příjmu vystaveného správcem daně za poslední zdaňovací období (z moci úřední či na žádost daňového subjektu) v souladu § 140 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Dále je třeba pro účely stanovení čistého příjmu dané osoby doložit doklad z okresní správy sociálního zabezpečení o výši zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti za příslušné zdaňovacího období, a dále jde-li o osobu, která je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. cizinec s trvalým pobytem jako společně posuzovaná osoba, člen rodiny), je třeba doložit také doklad o výši zaplaceného pojistného na všeobecném zdravotním pojištění.