Документы на работу

Вопросы и ответыДокументы на работу
Aleksandr спросил/ла 1 год назад
Здравствуйте. Я получил визу  на 6 месяцев с возможностью открыть двухгодичную карту.
По трьох неделях работы на заводе, была разорвано трудовое соглашение, со стороны завода во время испытательного срока. Существует ли  возможность по закону найти другого работодателя, и под каким параграфом ,хотя виза моя была открыта благодаря первому работодателю. Скиньте тот пункт,который в моей ситуации подходит.


1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 1 год назад
Здравствуйте. При увольнении работодателем в испытательный срок возможность сменить работу существует. См. выделенное жирным.
zákon č. 326/1999 Sb.
§ 42g

(7) Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 povinen oznámit ministerstvu nejméně 30 dnů před takovou změnou. Změnit zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty oprávněn nejdříve 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty; to neplatí v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce nebo zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době a pokud cizinec tyto důvody současně s oznámením prokáže. Držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 dále není oprávněn změnit zaměstnavatele nebo nastoupit na pracovní pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Držitel zaměstnanecké karty, který na území přicestoval na základě vládou schváleného programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele nejdříve po uplynutí doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána; to neplatí, pokud dřívější změnu zaměstnavatele umožňují podmínky vládou schváleného programu, na jehož základě držitel zaměstnanecké karty na území přicestoval. Držitel zaměstnanecké karty dále není oprávněn oznámit změnu zaměstnavatele po uplynutí doby uvedené v § 63 odst. 1.